ก๊าซอุตสาหกรรม

ก๊าซอุตสาหกรรม เปรียบเสมือนปัจจัยสำคัญในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ หลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

read more

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก,  ผลิตถุง, ผลิตภัณฑ์พลาสติก, จำหน่ายพลาสติก, ฉลากชริ้ง : ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ บจก.ผลิตงานฉีดขึ้

read more

Giá kệ xếp chồng S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

Giá kệ xếp chồng Giá kệ xếp chồngLà loại giá kê thuận tiện để sử dụng trong công việc, có thể chồng lên nhau theo chiều cao trong khi sử dụng và xếp chồng lên nhau khi không sử dụng để tiết kiệm không gian di chuyển và lưu trữ sản phẩm.Có thể d

read more